top of page

Göteborgs Ungdomskör är en helt fristående förening utan en fast finansiär. Vi söker verksamhetsbidrag från olika organisationer och studieförbund men existerar mycket tack vare våra stora ansträngningar kring lucia och jul där våra största inkomster finns.

Du kan stötta kören genom att bli medlem! Ditt stöd går uteslutande till inköp av noter för att kören ska kunna fortsätta bredda sin repertoar.

Som medlem får du alltid upp till 50% rabatt på konserter i egen regi och 25% rabatt på våra CD-skivor. Medlemskapet kostar 100kr och gäller i ett år (kalenderår). 

Stödmedlemskap

100,00 krPris
    bottom of page