Vill du stödja oss??

Bli då stödmedlem i Göteborgs Ungdomskörs vänförening! 

 

Göteborgs Ungdomskör är en helt fristående förening utan en fast finansiär. Vi söker verksamhetsbidrag från olika organisationer och studieförbund men existerar mycket tack vare våra stora ansträngningar kring lucia och jul där våra största inkomster finns.

Du kan stötta kören genom att bli medlem!
Ditt stöd går uteslutande till inköp av noter för att kören ska kunna fortsätta bredda sin repertoar. Vi har många idéer den kommande tiden! Som medlem får du särskild information genom vårt vänföreningsbrev.

Som medlem får du alltid upp till 50% rabatt på konserter i egen regi och 25% rabatt på våra CD-skivor. Medlemskapet kostar 100kr och gäller i ett år (kalenderår). 

 

Bli medlem enkelt i vår webshop och inhandla dina rabbatterade produkter direkt eller skicka ett mail till oss!
 

Du kan också följa oss på Facebook (se överst till höger) där vi lägger ut löpande information om andra konserter vi ger under kommande period.

Tack för att du stödjer oss!

Sponsorer & samarbetspartners

Organisationsnr 855100-7704      Göteborgs Ungdomskör ©    Plusgiro 30 53 88-1      Swish 123 041 7295