Kontakt

Contact

dirigent/conductor

Anne Johansson

anne@evensen.org
+46 (0)70-546 58 77

 

ordförande/chairman

Bülent Maksimov

goteborgsungdomskor@gmail.com

+46 (0)70-322 63 11

Meddelande/Message

Förfrågan om bokning

Sponsorer & samarbetspartners

Organisationsnr 855100-7704      Göteborgs Ungdomskör ©    Plusgiro 30 53 88-1      Swish 123 041 7295